Quảng cáo

Quảng cáo là khái niệm rất rộng, có nhiều hình thức và mục đích sử dụng khác nhau. Ở đây chúng tôi cập nhật theo hình thức phổ biến nhất là các sản phẩm trực quan để thực hiện việc giới thiệu thông tin, quảng bá về sản phẩm dịch vụ hay ý tưởng mà khách hàng hay sử dụng trong thực tiễn hàng ngày, chúng ta có thể bắt gặp bất kỳ ở đâu, việc chia tên gọi chỉ mang tính chất tương đối. Các sản phẩm này cũng được W&W sản xuất thường xuyên cho khách hàng.
Biển hiệu

Biển hiệu

Biển hiệu quảng cáo (Advertising signboards) hay khu vực phía Nam gọi là bảng hiệu gồm nhiều loại với các chất ...
Biển vẫy

Biển vẫy

Biển vẫy (circle flage) là 1 loại sản phẩm biển hiệu quảng cáo khá đặc thù, thường nó được treo lắp ...
Logo

Logo

Logo là một biểu tượng đại diện cho thương hiệu ! Khái niệm như vậy, nên một doanh nghiệp không thể thiếu ...
Hotline:
0902 8 3 2006
Email:
kinhdoanh@wwadp.com.vn
© 2006 - 2024 (W&Wadp Co., Ltd). All rights reserved !